Nepsylapsi tutuksi – valmennus (VAKA)

Valmennus auttaa ymmärtämään ja ohjaamaan omaa ammatillista työotetta nepsylapsen kanssa toimittaessa. Valmennuksessa keskitytään yleisimpiin varhaiskasvatuksessa esiintyviin haasteisiin, kuten ruokailutilanteisiin, siirtymävaiheisiin, kaverisuhteiden tukemiseen ja toiminnan aloittamisen vaikeuteen. Saat samalla vinkkejä lapsen positiivisen minäkuvan ja kehonkuvan tukemiseen.

Tässä valmennuksessa saat kaikki materiaalit automatisoidusti kerralla, heti maksun suoritettuasi.

49.00

Nepsylapsi tutuksi varhaiskastuksen ammattilaiselle valmennuksessa käymme läpi nepsylapsen yleisimpiä haasteita ja sitä, miten eri tilanteissa lasta voi tukea. Valmennuksen yhtenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kohtaan. Lisäämällä ymmärrystä pystyt tukemaan paremmin niin lasta kuin lapsen kasvattajia. Varhaiskasvattajien tehtävä on tukea lasta vahvuuksissa ja antaa hieman haastetta sopivissa määrin. Valmennus sisältää teoriaa ja käytännönläheisiä esimerkkejä, joista saat hyviä työvälineitä vahvistamaan ammattilista työotetta.

Ei-toivotusta käytöksestä voi oppia eroon

Onko lapsiryhmässäsi lapsi tai lapsia, joka ei tunnu kuuntelevan ohjeita? Pitääkö muurahaiset pepussa lapsen koko ajan liikkeellä? Vai onko lapsi koko ajan äänessä? Häiritseekö lapsi muiden lasten leikkejä? Pelkäävätkö jopa muut lapset häntä? Lapsen ympärillä olevat ihmiset näkevät usein vain ei-toivotun käytöksen, ymmärtämättä sen perimmäistä syytä. Usein ei-toivotun käytöksen taustalla on nepsy-vaikeuksia tai muita sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteita, kuten esimerkiksi käyttäytymismallin puute. Lasten tunnesäätelytaidot ovat kehittymättömät, ja neuropsykiatriset erityispiirteet voivat luoda lisähaastetta tunteiden tunnistamiseen sekä niiden säätelyyn. Valmennuksessa käymme läpi mm. kaverisuhteiden muodostuksen haasteiden taustalla olevia syitä. Annamme käytännönläheisiä vinkkejä kuinka tukea lasta ei-toivotusta käytöksesta poisoppimiseen. Käyttäytymisen hallinta pitää sisällään lapsen tukemista rutiinien ja johdonmukaisuuden avulla. Neuvomme, kuinka auttaa lasta selviämään sosiaalisista ja muista uusista ja jännittävistä tilanteista. Valmennuksessa käymme läpi, mitä aikuinen voi tehdä, jotta lapsi kokisi arjen helpommaksi ja vähemmän stressaavaksi. Esittelemme ilmapallo-vertauskuvan, jonka avulla aikuinen voisi ymmärtää paremmin lapsen kuormitusta.

Jokainen on arvokas omana itsenään

Ihmisen minäkuva ja kehonkuva muodostuu jo lapsena. Aikuisen on tärkeää näyttää omalla käytöksellään ja suhtautumisellaan miten tärkeitä olemme kaikki yksilöinä, juuri sellaisena kuin olemme! Myönteisen puheen lisääminen ja kaikenlaisen osaamisen positiivinen huomioiminen kasvattaa lapsen itsetuntoa. Varhaiskasvatuksen arjessa on monia hetkiä, jolloin lapselle voi antaa positiivista palautetta häiriökäyttäytymisestä huolimatta. Tässä valmennuksessa keskitymme pysähtymään niihin hetkiin, joissa voit antaa aitoa positiivista palautetta. Valmennuksen tarkoitus on herättää huomaamaan, että positiivisen palautteen antaminen ei ole mahdottomuus. Jokainen lapsi onnistuu loistamaan päivän aikana aina jossaki asiassa. Kehumisen ja kannustuksen merkitystä ja sen tärkeyttä ei voi tuoda liikaa esille, jokaisella meistä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme.

Ennakoimalla arki helpommaksi

Jumittaako lapsi siirtymätilanteissa? Miten onnistuu nukahtaminen? Onko ruokailu yhtä kaaosta? Hermostuuko lapsi yllättävistä asioista? Kuinka sujuu ulos lähteminen? On hyvin tuttua, että siirtymätilanteet ja kivaksi tarkoitetut asiat saattavat aiheuttaa yllättäviä tunnereaktioita, joista aikuinen menee hämilleen. Nepsy-piirteinen lapsi tarvitsee jatkuvaa aikuisen tukea ja ohjausta, jonka avulla suoriutua ennakoidusti tilanteesta toiseen. Ennakoimattomuus aiheuttaa lapsessa suurta ahdistusta ja sen purkuun lapsella ei ole itsellään oikeaoppisia keinoja tilanteen hallitsemiseksi. Valmennuksessa annamme päiväkodin arkeen helposti toteutettavia vinkkejä kaoottisten tilanteiden välttämiseksi. Valmennuksessa otamme huomioon myös työntekijän oman jaksamisen rentoumisharjoituksen avulla!  

Tuotearvostelut

Arvostelut

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Nepsylapsi tutuksi – valmennus (VAKA)”