Arki sujuvaksi – valmennus

Tiivis paketti tietoa ja toiminnallisia harjoitteita kouluikäisen lapsen kasvattajalle. Viiden viikon valmennuksen aikana käydään läpi tunnesäätelyn, käyttäytymisen hallinnan ja sosiaalisten tilanteiden yleisimpiä haasteita arjessa. Valmennus auttaa luomaan ja pitämään yllä arkirytmiä. Saat käytännönläheisiä vinkkejä aina ruokailutilanteiden sujuvoittamisesta siirtymätilanteiden hallintaan ja opit ennakoinnin tärkeyden. Valmennuksen aikana kiinnitetään huomiota myös kasvattajan omaan jaksamiseen.

Tämä valmennus on teoriaosuudeltaan lähes identtinen alle koululuikäisen Arki sujuvaksi- valmennuksen kanssa. Valmennuksen tarjoamat harjoitukset on suunnattu kouluikäisille lapsille.

Valmennusmateriaali toimitetaan automatisoidusti kerran viikossa siitä lähtien, kun olet valmennuksen ostanut.

59.00

Kouluikäisen neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavan lapsen kasvattajalle suunnattu valmennus pitää sisällään tietoa ja työkaluja, joilla käsitellä arjen haasteita. Käymme yhdessä läpi lapsen tunteiden säätelyä, hankalien tunteiden käsittelyä, siirtymätilanteiden helpottamista, käyttäytymisen hallintaa ja ruokailutilanteiden pulmia. Keskitymme myös vanhemman omaan jaksamiseen ja rentoutumiseen, sillä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia itsestään, ennen kuin voi huolehtia muista.

Kouluikäisen lapsen neuropsykiatrisia erityispiirteitä, joiden tuomia haasteita valmennuksessa käsitellään, ovat esimerkiksi tarkkaavaisuuden ja ylivilkkauden häiriöihin (ADD ja ADHD) liittyvät pulmat ja muut autismin kirjon aiheuttamat haasteet. Nämä haasteet näkyvät sosiaalisessa kanssakäymisessä, kommunikoinnissa ja aistitiedon vastaanottamisessa ja säätelyssä. Arki sujuvaksi – nepsyvalmennus tarjoaa havainnollistavia esimerkkejä ja konkreettisia työkaluja nepsylapsen arkitaitojen kehittämisen tueksi.

Haastavat tunteet ja käyttäytyminen

Lasten tunnesäätelytaidot ovat kehittymättömät, ja neuropsykiatriset erityispiirteet voivat luoda lisähaastetta tunteiden tunnistamiseen sekä niiden säätelyyn. Valmennuksessa tarjoamme neuvoja kasvattajalle, kuinka tukea nepsylapsen tunnesäätelyä ja opettaa tunteiden tunnistamista. Tunteiden säätely on tärkeä sosiaalinen taito, jonka lapsi oppii vanhemmiltaan ja vertaisiltaan. Ohjaamme  hankalien tunteiden käsittelemistä erilaisin harjoituksin ja apukeinoin.

Aiheuttavatko siirtymätilanteet jumitusta ja raivoa? Siirtymätilanteissa ennakointi on ensiarvoisen tärkeää. Kun lapsi oppii vanhemman tukemana, kuinka ennakoida lähtöjä ja päivän rutiineja, se auttaa koko perhettä. Nepsylapselle muutokset voivat olla erityisen vaikeita ja lapsi tarvitseekin aikuiselta tukea, ennakointia ja ohjausta päästäkseen asioissa eteenpäin. Tässä valmennuksessa esittelemme konkreettisia keinoja, joilla tukea lapsen selviytymistä arjessa.

Käyttäytymisen hallinta pitää sisällään lapsen tukemista rutiinien ja johdonmukaisuuden avulla. Neuvomme, kuinka auttaa lasta selviämään sosiaalisista ja muista uusista ja jännittävistä tilanteista. Valmennuksessa käymme läpi, mitä vanhempi voi tehdä, jotta lapsi kokisi arjen helpommaksi ja vähemmän stressaavaksi. Esittelemme ilmapallo-vertauskuvan, jonka avulla aikuinen voisi ymmärtää paremmin lapsen kuormitusta.

Ruokailutilanteiden ongelmat voivat heijastua pitkälle tulevaisuuteen. Niihin tulisikin kiinnittää huomiota viimeistään nyt. Onnistunut ruokailutilanne vahvistaa positiivista minäkuvaa ja auttaa lasta jatkossa suhtautumaan ruokaan oikealla tavalla. Valmennuksessa käsitellään ruokailutilanteita ja -rytmiä.

Mietitkö, kuinka palkita lasta positiivisesta käytöksestä? Tässä valmennuksessa ohjeistamme palkkiojärjestelmien asianmukaiseen käyttöön. Valmennuksen tukena käytämme havainnollistavia esimerkkejä ja konkreettisia harjoituksia.

Lupa käyttäytyä -Neuropsykiatrinen diagnoosi arjessa

Neuropsykiatrinen diagnoosi ei ole lupa käyttäytyä huonosti. Lapsi ei kuitenkaan käyttäydy tahallaan huonosti vaan hänen voi olla vaikea hahmottaa arjessa vastaantulevia tilanteita monista eri syistä. Autisminkirjolla oleva tai tarkkaavaisuuden häiriöistä ja ylivilkkaudesta kärsivä lapsi, joka ei tiedä, mitä häneltä odotetaan, voi käyttäytyä aikuisen näkökulmasta hallitsemattomasti.  Valmennuksessamme opit kohtaamaan arjen yhdessä lapsen kanssa ja muuttamaan jo opittuja ei-toivotun käyttäytymisen malleja sosiaalisesti hyväksytympään suuntaan.

Tuotearvostelut

Arvostelut

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Arki sujuvaksi – valmennus”