Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen asettamat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä:
Neurous Oy
28360 Pori
Y-tunnus 3100968-1
puh. 044 9779 114
neurous @ neurous.fi
https://www.facebook.com/nepsyvalmennus/
www.neurous.fi

Rekisterin nimi:
Verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakkaiden tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi.
Henkilötiedot ovat tarkoitettu vain kauppiaan ja asiakkaan väliseen ylläpitoon eikä niitä
luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Yhteystiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä tilauksen.
Kaupankäyntiin liittyvät tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin suojaus:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot ovat suojattu teknisillä suojausmenetelmillä.
Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä mahdollisilla työntekijöillä.
Rekisterin käyttö vaatii rekisterinpitäjältä saatua käyttäjätunnusta sekä salasanaa.

Rekisterin säilytys:
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.
Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa
asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat asiakkaan antamat tiedot:
– asiakkaan asiakasnumero
– asiakkaan etu- ja sukunimi
– asiakkaan postiosoite
– asiakkaan postinumero
– asiakkaan maa
– asiakkaan puhelinnumero
– asiakkaan sähköpostiosoite
– asioidessa käytetty kieli
– asioidessa käytetty valuutta
– asiakkaan tilaushistoria
– toimituksien seurantatiedot
– tilauksen tuotesisältö
– tilauksen maksutapa
– tilauksen toimitustapa
– mahdolliset muut tilaukseen liittyvät tiedot
– yritykseltä, yhdistykseltä, kunnalta tai sairaanhoitopiiriltä tallennetaan lisäksi toimijan nimi, ytunnus ja alv-tunnus

Tietojen korjaaminen ja asiakkaan oikeudet:
Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteesta tai rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä poistaa tai
täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn asiakkaan
tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisena tai sähköpostitse.
– asiakkaalla on tarkistusoikeus
– asiakkaalla on oikaisuoikeus
– asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus
– asiakkaalla on poisto-oikeus